Acasa / DESPRE NOI

DESPRE NOI

Raport de activitate 2021 Raport de activitate 2020 Raport de activitate 2019 Raport de activitate 2010-2018 About us

 

Picture23
Fundaţia de Abilitare „Speranţa” este organizaţie neguvernamentală cu peste 20 de ani de activitate în sprijinul copiilor cu nevoi speciale şi al familiilor acestora, având ca misiune includerea acestor copii ȋn școli și grădiniţe obișnuite, precum și schimbarea mentalităţii și atitudinii faţă de ei.
 
Prin activitatea sa, Fundaţia de Abilitare “Speranţa” a adus ȋn atenţia opiniei publice și a autorităţilor competente o problematică sensibilă și puţin cunoscută, care, trecută cu vederea, poate afecta semnificativ calitatea vieţii copiilor și a familiilor acestora. De-a lungul timpului, Fundaţia s-a implicat la nivel local, ȋn sprijinirea copiilor, prin oferirea de servicii directe adresate copiilor, părinţilor și cadrelor didactice. Ȋn ultimii ani, am făcut pasul către un alt nivel, ȋnregistrând impact la nivel naţional, prin elaborarea de politici educaţionale adecvate, elaborând chiar Metodologia de înfiinţare, organizare și funcţionare a Centrelor de Abilitare și Suport Educaţional pentru copii și tineri (C.A.S.E.).
 
 
Câteva rezultate ale activităţii Fundaţiei
  • a ȋnfiinţat primul centru de abilitare pentru copiii cu handicap mental mediu și lejer din România;
  • a ȋnfiinţat și a dezvoltat alte 6 centre de acest tip, ȋn mediul rural și urban din judeţele Timiș și Argeș;
  • a oferit servicii specializate pentru peste 4000 de copii și părinții lor;
  • a format peste 250 de profesori;
  • a fost recunoscută la nivel internaţional, ȋn cadrul celor două rapoarte de monitorizare prezentate la Bruxelles:
    •  raportul de ţară 2002 – „Drepturile omului pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale”, document al Inclusion Europe;
    •  raport de monitorizare 2005, „Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi Intelectuale. Accesul la Educaţie și Angajare”, document al Open Society Institute Mental Health Initiative.

 

Ambasadorii Speranței