Acasa / Blog / SMART COMMUNITY – ghid de informare legislativa

SMART COMMUNITY – ghid de informare legislativa

Protecția și promovarea drepturilor copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate este reglementată de dispozițiile art. 104- 108 din Legea Nr. 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor.

Respectarea, promovarea și garantarea drepturilor copiilor se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului.

Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru socioafectiv și la viața de familie. Interesul superior al copilului prevalează.

Principiul interesului superior al copilului reglementează inclusiv drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai săi, precum şi oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal, respectiv persoanei desemnate, în cazul copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate.

Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti. 

CITESTE GHIDUL DE INFORMARE LEGISLATIVA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Titlu proiect: “SMART COMMUNITY – Program de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii pentru copiii cu părinţi plecati la munca în străinătate” / Contract POCU/784/24/139568

Axa prioritară 6: “Educaţie şi competenţe”
Operaţiune compozită OS 6.2, OS 6.3

Beneficiar: Fundatia de Abilitare Speranta 

Parteneri:
LICEUL TEHNOLOGIC „ROMULUS PARASCHIVOIU” LOVRIN
SCOALA GIMNAZIALA TEREMIA MARE
LICEUL TEHNOLOGIC „VALERIU BRANISTE” MUN.LUGOJ

Check Also

Incluziune sustenabilă: o comunitate mai bună pentru toți

Fundația de Abilitare Speranța va implementa, în anul 2024, proiectul “Incluziune sustenabiă: o comunitate mai ...