Acasa / Blog / Elaborarea si diseminarea planului de actiune al proiectului „Împreună pentru o comunitate incluzivă”

Elaborarea si diseminarea planului de actiune al proiectului „Împreună pentru o comunitate incluzivă”

Fundația de Abilitare Speranța, împreună cu partenerii săi, Organizația Salvați Copiii – Filiala Timiș și Primăria Plandiște implementează cu succes proiectul Împreună pentru o comunitate incluzivă, al cărui scop este creșterea nivelului de incluziune socială, educațională și culturală pentru copii aparținând grupurilor dezavantajate din zona de graniță a județului Timiș, România și Banatul de Sud, Serbia.

Proiectul isi continua cursul într-un mod armonios prin realizarea și diseminarea planului de acțiune care urmarește să sprijine la nivel local inițiativa partenerilor de proiect în derularea activităților de sprijin al comunității, menite sa contribuie la dezvoltarea nivelului de incluziune socială, educațională și culturală în comunitate. Astfel au fost derulate 2 activități principale pentru realizarea planului de acțiune:

Un schimb de experiență derulat in România, respective in Banloc și Livezile și un alt schimb de experiență derulat în Serbia, in Hajdučica, Velika Greda, Plandište și Marghita,. Astfel au participat 68 de persoane, reprezentanti ai celor 5 unități școlare – Școala Gimnazială “Anghel Saligny” Banloc, Școala Gimnazială Livezile, România și Școala Gimnazială Hajdučica, Școala Gimnazială Velika Greda, Școala Gimnazială Plandište și Școala Gimnazială Marghita, Serbia. Au mai participat reprezentanți ai autorităților publice din comunitatea proiectului, stakeholder si reprezentanți ai celor 3 parteneri de proiect.

 

O alta activitate a avut loc la Herculane in perioada 27-29 octombrie. vorba despre întâlnirea de lucru pentru realizarea planului de acțiune la care au participat 27 de persoane constituit într-un grup special de interes – reprezentanți ai comunității, stakeholderi, reprezentanți ai școlilor și partenerilor de proiect. Procesul de realizare a planului de acțiune a presupus realizarea următorilor pași: Analiza situației reale și a practicilor la nivelul unităților de învățământ din cele 3 comunități precum și nevoile care pot fi depășite prin activitățile proiectului si definirea grupului dezavantajat în a cărui component intră Copiii cu risc crescut de excluziune socială, educațională și culturală. Din acesta categorie fac parte cei care: aparţin minorităţii entice, provin din familii cu statut socio-economic scăzut (sărace), au dizabilităţi, au cerințe educaționale speciale, există risc de abandon sau eșec școlar, se află temporar sau permanent într-o stare de sănătate afectată, sunt instituționalizați, provin din familii monoparentale, au unul sau ambii părinţi plecaţi de acasă, provin din familii cu un nivel scăzut de educaţie a părinţilor, sunt în alte situații demonstrabile de risc educational. Toate propunerile şi informaţiile adunate în urma atelierelor de lucru au fost centralizate și s-au concretizat sub forma planului de acţiune. Planul de actiune a fost facut public, fiecare partener primind cate un exemplar.

Planul de acțiune este realizat în cadrul proiectului Împreună pentru o comunitate incluzivă, coordonat de psihologul Sebastian Bilanin, reprezentant al Fundatiei de Abilitare Speranța. Proiectul este finanțat prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, Axa Prioritară 1, Promovarea forței de muncă și consolidarea serviciilor de bază pentru o creștere favorabilă incluziunii.

Check Also

ABC-ul dascălului care contribuie la creșterea unei comunități incluzive

GHIDUL DASCĂLULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ  Acest ghid a fost realizat de Fundația de Abilitare ...