Acasa / Mărturii

Mărturii

”M. merge cu plăcere la terapii, fiind extrem de fericită atunci când ajunge la Fundație, fericire care se accentuează și mai mult la vederea terapeuților, iar eu nu pot decât să constat cât sunt de benefice întâlnirile cu aceștia și mai ales să văd roadele muncii lor în progresul copilului meu. Ca și părinte, la rândul meu, am găsit aici sprijin, înțelegere și mai mult, consiliere profesională în ceea ce privește nevoile copilului meu și modul de acțiune în viața de zi cu zi. Vă mulțumesc din suflet, oameni minunați!” – S.P., părinte

”M. gladly attends the therapies, being extremely happy when going to the Foundation; her happiness further accentuates when seeing the therapists. I cannot but note how beneficial these meetings are, and especially see the results of their work in my child′s evolution. As a parent, in my turn, I found here support, understanding and, furthermore, professional counselling on my child′s needs and how to act in everyday life. Thank you very much, wonderful people!” – S.P., parent

Daisy

”Încă o șansă la o viață normală pentru un copil cu dificultăți de adaptare. MULȚUMIM!” – părinte
”Another chance to a normal life for a child with adjusting difficulties. THANK YOU!” – parent 

Daisy

”Nu oricine poate face ce fac acești oameni. Ei sunt dedicați trup și suflet fiecărei cauze. Am primit și noi, ca părinți, consiliere și ori de câte ori am avut nevoie de un sfat l-am primit necondiționat. Când vine ziua de terapie, fetița noastră abia așteaptă să ajungă. Este foarte fericită, ceea ce nu pot spune că se întâmplă la grădiniță sau în altă parte.” – C.J., O.J., părinți

”Not everyone can do what these people are doing. They put a huge amount of heart in every cause. As parents, in our turn, we have received advice and counselling whenever we needed, unconditionally. When the day comes for therapy, our little girl can hardly wait to get there. She is very happy, and I cannot say that when speaking about kindergarten or any other place.” – C.J., O.J., parents

Daisy

”Această fundație, nouă ca și familie, ne-a schimbat viața. Într-adevăr, numele de Speranța este foarte bine ales.” – D.I., părinte
”To us, as a family, this foundation has changed our lives. Indeed, the name ”Hope” was very well chosen” – D.I., parent

Daisy

”Copilul meu a fost ajutat să-și gestioneze mai bine emoțiile, să-și dezvolte motricitatea, să comunice mai bine, să se integreze mai bine la școală. Am văzut progrese în comportamentul lui și în capacitatea lui de adaptare. Materialele folosite au fost puse la dispoziția noastră de către Fundație, în întregime. Toate acestea m-au ajutat și pe mine, ca părinte, să fiu mai aproape de nevoile lui și să îl înțeleg mai bine. Mulțumesc!” – L.A., părinte

”My child has been helped to better manage his emotions, develop his motor skills, to communicate better, to adapt better in school. I have seen progress in his behavior and his ability to adapt. All the materials and the therapeutic equipment, entirely, were made available for us by the Foundation. All of these helped me, as a parent, to be closer to my child′s needs and understand him better. Thank you!” – L.A., parent

Daisy

”Aș dori ca în țara noastră să se înființeze cât mai multe centre, care să poată ajuta acești copii să se integreze în rândul copiilor normali. Vă mulțumesc!” – M.M., părinte

”I wish there were established as many centers like this one as possible in this country, to help these children integrate among normal children. Thank you!” – M.M., parent

Daisy

”În cadrul acestei organizații am întâlnit persoane tinere, minunate, care mi-au confirmat faptul că au vocația lucrului bine făcut, că în tot ceea ce fac pun multă dragoste și dăruire. (…) doresc să transmit un semn de apreciere și recunoștință întregii echipe (…) și să le mulțumesc pentru raza de bucurie și speranța pe care ne-au insuflat-o în tot acest timp. Tot personalul cu care am colaborat a dat dovadă de devotament și profesionalism, bunăvoință, răbdare, disponibilitate de a asculta și de o puternică motivație de a lucra împreună cu copiii noștri pentru a-i ajuta la formarea și dezvoltarea lor optimă. Vă mulțumesc și vă doresc succes în tot ceea ce faceți!” – S.R., părinte

”Within this organization, I have met young, wonderful people, who have acknowledged their vocation of a well done job and confirmed that they really put a lot of love and dedication in everything they are doing. (…) I would like to send my appreciation and gratitude to the entire team (…) and thank them for the ray of joy and the hope that they have instilled in us during all this time. All the staff we have collaborated with showed devotion and professionalism, kindness, patience, willingness to listen to us and the most powerful motivation to work with our kids, in order to help their optimal development. Thank you and I wish you good luck in everything you will be doing!” – S.R., parent

Daisy

”Am observat că toți copiii care vin și participă la diverse terapii în cadrul Fundației, nu doar fiicele mele, au o legătură specială cu profesorii lor. Se poate vedea că aceștia au experiență în a se comporta cu copiii cu dizabilități, știind să îmbine perfect atitudinea prietenoasă cu cea fermă, necesară în a obține comportamentul dorit” – O.O., părinte

”I have noticed that all the children coming to various therapies within the Foundation, not only my daughters, have a special connection with their therapists. One can easily see that they have the experience needed to properly deal with disabled children, they know to combine perfectly the friendly attitude with a more ferm one, that may be required in order to obtain the desired behavior” – O.O., parent.  

Daisy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.