Acasa / Blog / Finalizare proiect „DARE: Dezvoltare, Abilităţi, Rezilienţă şi Echitate pentru o viață independentă a persoanelor cu dizabilități”

Finalizare proiect „DARE: Dezvoltare, Abilităţi, Rezilienţă şi Echitate pentru o viață independentă a persoanelor cu dizabilități”

București, 25 septembrie 2023

 

 

La 18 luni de la lansarea proiectului „DARE: Dezvoltare, Abilităţi, Rezilienţă şi Echitate pentru o viață independentă a persoanelor cu dizabilități” a avut loc evenimentul de închidere a acestui proiect, în care au fost prezentate rezultatele obținute. Un rezultat important este propunerea de standarde pentru un nou serviciu social în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, rezultate în urma pilotării pe o perioada de 12 luni, a Serviciului de Trai Independent Supervizat (STIS).

 

Asociația Pro ACT Suport, în parteneriat cu Fundația FARA, Fundația de Abilitare Speranța și International Organization for Democracy and Human Rights Norvegia, a primit o finanțare de 149.996 Euro prin Programul Active Citizens Fund România pentru a implementa proiectul „DARE: Dezvoltare, Abilităţi, Rezilienţă şi Echitate pentru o viață independentă a persoanelor cu dizabilități” în perioada 1 martie 2022 – 30 septembrie2023.

 

Proiectul „DARE: Dezvoltare, Abilităţi, Rezilienţă şi Echitate pentru o viață independentă a persoanelor cu dizabilități” este o inițiativă de advocacy la nivel național printr-o abordare multi-stakeholder pentru simplificarea și îmbunătățirea legislației și coordonarea resurselor în domeniul promovării și protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități în vederea incluziunii sociale sustenabile, viață independentă în comunitate, creșterea capacității lor și participare în luarea deciziilor care le afectează viața.

 

Proiectul a abordat carența în continuumul de servicii pentru persoanele cu dizabilități, adresate atât persoanelor cu dizabilități din sistemul rezidențial, cât și a celor care sunt în risc de (re)instituționalizare. Fie că sunt persoane cu dizabilități care au trecut prin experiența instituționalizării și care decid să își construiască destinul în comunitate, fie că sunt persoane cu dizabilități care trăiesc în comunitate, au nevoie de sprijin individualizat și adaptat nevoilor lor, pentru dezvoltarea autonomiei și a capacității de a își construi cu responsabilitate o viață în comunitate.

 

La eveniment au participat 35 de persoane, reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, ONG-urilor active în domeniul dizabilității și partenerilor din proiect. Acestea au avut oportunitatea să afle rezultatele pilotării STIS după 12 luni, pentru 15 tineri cu dizabilități, din instituții și comunitate, care au ales sa experimenteze traiul independent supervizat în locuințele aflate în București, Popești Leordeni, Suceava si Timișoara, cu supervizarea partenerilor din proiect.

 

De asemenea, au fost prezentate concluziile evaluării finale a proiectului, inclusiv raportul de satisfacție a beneficiarilor, informații cheie din documentul de politica publică, precum și elementele esențiale din propunerea standardelor Serviciului pentru Trai Independent Supervizat pentru persoanele adulte cu dizabilități (STIS), în contextul Legii nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

 

 

 

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

  • Flexibilizarea standardelor de reglementare a funcționării serviciilor sociale de tip Locuință Protejată (LP) și Centru pentru Viață Independentă (CPVI) conform Anexelor nr. 1 și 2 ale „Ordinului MMPS nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”,
  • Propunere pentru standarde Serviciul de Trai Independent Supervizat (STIS), prin adăugarea etapei de viață independentă supervizată pentru creșterea rezilienței și a incluziunii sociale și reducerea inechităților.

 

Serviciul de Trai Independent Supervizat (STIS) este o formă de sprijin pentru persoanele cu dizabilități care au avut experiența vieții în sistemul rezidențial, marcată de rigorile și limitele instituției. Avantajul STIS este ca oferă o plasă de siguranța persoanelor cu dizabilități în căutarea autonomiei și a unei vieți împlinite în comunitate.

 

Asociația Pro ACT Suport, Fundația FARA și Fundația de Abilitare Speranța au întocmit și trimis autorităților documentul Propunerea de standarde STIS, ce respectă structura de prezentare a standardelor, conform Ordinului 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.

 

Cu mândrie și admirație pentru curajul excepțional al tinerilor care au fost parte din STIS, suntem copleșiți de bucuria de a prezenta rezultatele proiectului nostru. Acesta a reușit să transforme în mod profund oamenii și viața lor, deschizând o ușă către autonomie și integrare socială. Prin Standardele Serviciului pentru Trai Independent Supervizat (STIS), marcăm începutul unei etape cruciale în călătoria adulților cu dizabilități către o viață independentă și plină de speranță. Prin curajul și determinarea neînfricată a acestor tineri cu dizabilități, ei devin adevărate surse de inspirație pentru întreaga noastră comunitate.”– a spus Cerasela-Nicoleta Predescu, Manager General, Asociația Pro ACT Suport.

 

 

Vă mulțumim pentru interes și rămânem deschiși pentru detalii.

 

Contact media

Alexandra Papa, Director Comunicare, Fundația FARA

Tel: + 40 784171279, Email: alexpapa@faracharity.ro

 

 

Proiect derulat de Asociația Pro ACT Suport, în parteneriat cu Fundația FARA, Fundația de Abilitare Speranța și International Organization for Democracy and Human Rights Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul „DARE: Dezvoltare, Abilităţi, Rezilienţă şi Echitate pentru o viață independentă a persoanelor cu dizabilități” este o inițiativă de advocacy la nivel național printr-o abordare multi-stakeholder pentru simplificarea și îmbunătățirea legislației și coordonarea resurselor în domeniul promovării și protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități în vederea incluziunii sociale sustenabile, viață independentă în comunitate, creșterea capacității lor și participare în luarea deciziilor care le afectează viața.

 

 

Despre Programul Active Citizens Fund România

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014- 2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și

sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp, relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

 

 

Despre Asociația Pro ACT Suport

 

Asociația Pro ACT Suport promovează drepturile și incluziunea socială autentică a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, dezvoltând un model de locuire în comunitate și servicii conexe, astfel încât să răspundă nevoilor firești ale acestora de a fi și a trăi decent, în comunitate. Asociația a fost înființată în 2011 și este una dintre puținele ONG-uri românești care și-a asumat misiunea de a dezinstituționaliza persoane adulte cu dizabilități concomitent cu înființarea de servicii în comunitate și de a sprijini persoanele cu dizabilități pentru a se recupera, a se dezvolta și a trăi în medii semi-protejate sau chiar independent. În acest moment, organizația derulează în mediul rural și urban, în județele Giurgiu si Ilfov și în Municipiul București 9 Centre pentru viața independentă pentru persoane adulte cu dizabilități și o Locuință Minim Protejată. În aceste servicii sociale în prezent, sunt găzduiți și primesc toate serviciile de suport adecvate nevoilor, 52 de persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale. Pentru mai multe informații accesați https://proactsuport.ro/

 

Despre Fundația FARA

 

Fundația FARA, fondată acum 30 de ani, are misiunea de a transforma viața celor mai vulnerabili și defavorizați copii, tineri și familii care trăiesc în comunități sărace din România. Fundația FARA își propune să fie o familie pentru cei fără, străduindu-se să crească copii și tineri rezilienți și responsabili, familii solide și funcționale și comunități implicate. Prin programele sale din Județul Suceava, Popești Leordeni (Ilfov) si Satu Mare – O Familie pe Viață, Sprijin pentru Viață Independentă, O Familie Pentru Cei FĂRĂ, Terapie și Recuperare pentru copii și tineri cu dizabilități, Prevenirea Combaterea Sărăciei prin Educație – Fundația FARA contribuie la atenuarea traumelor în rândul copiilor, tinerilor și adulților  marginalizați, dăruiește speranța pentru împlinirea visurilor și îi ajută să găsească răspunsuri și resurse pentru reconstruirea unui viitor mai bun. Pentru mai multe informații accesați www.faracharity.ro

 

Despre Fundația de Abilitare Speranța

 

Fundația de Abilitare Speranța – furnizor acreditat de servicii sociale – sprijină constant, de 30 de ani, copiii cu dizabilități și nevoi speciale (terapii, recuperare, reabilitare), părinții și familiile lor (informații, consiliere) și promovează educația incluzivă (programe de instruire și strategii didactice pentru includerea copiilor cu dizabilități în sistemul educațional) și integrarea în comunitate. Începând cu 2018, preocupată de fenomenul instituționalizării adulților cu dizabilități, a lansat programul comunitar UnLoc, prin care oferă servicii de locuire și sprijin la domiciliu, acompaniament și consiliere, dezvoltare personală, formare profesională și angajare în muncă, participare la viața socială, culturală, sportivă și civică, prin servicii de echipă mobilă, locuințe protejate și centru pentru viață independentă. Misiunea sa: includerea persoanelor cu dizabilități în comunitate și schimbarea atitudinii față de acestea. Pentru mai multe informații accesați https://www.fundatia-speranta.ro/category/unloc/

 

Despre International Organization for Democracy and Human Rights (IODHR)

 

Misiunea Organizației Internaționale pentru Democrație și Drepturile Omului – IODHR, este de a lucra pentru protecția tuturor drepturilor omului pentru toți oamenii, pentru a ajuta oamenii să-și realizeze drepturile și pentru a-i ajuta pe cei responsabili de susținerea acestor drepturi sa se asigure că acestea sunt implementate. În îndeplinirea misiunii sale, IODHR acorda prioritate abordării celor mai presante încălcări ale drepturilor omului, atât acute, cât și cronice, în special celor care pun viața în pericol iminent. Operațional, IODHR lucrează cu guverne, legislaturi, instanțe, instituții naționale, societate civilă, organizații regionale și internaționale și sistemul Națiunilor Unite pentru a dezvolta și întări capacitatea, în special la nivel național, pentru protecția drepturilor omului în conformitate cu normele internaționale. Pentru mai multe informații accesați http://www.norwayiodhr.no/

 

Check Also

Microbuzul scolar achizitionat prin Proiectului Toghether for an Inclusive Community aduce bucurie elevilor din Plandiste

Partenerul nostru din Serbia, Primaria din Plandiste continua activitatile in comunitate. In cadrul proiectului Toghether ...