Acasa / Smart Community / Ghidul parintelui Smart Community

Ghidul parintelui Smart Community

In România, peste 75.000 de copii aveau cel puțin un părinte plecat să muncească în străinătate, La finalul anului 2020,conform statisticilor oficiale, care includ doar copiii aflaţi în evidenţaserviciilor publice de asistenţă socială. Dintre aceștia, 22.662 aveau ambiipărinţi plecaţi peste hotare sau proveneau din familii în care părintele unicsusţinător este plecat. Datele sunt valabile pentru 31 decembrie 2020,Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii șiAdopții, http://andpdca.gov.ro.In cadrul proiectului  POCU “SMART COMMUNITY – Program de prevenire a fenomenului de părăsiretimpurie a şcolii pentru copiii cu părinţi plecați la munca în străinătate” cod139568, Fundatia de Abilitare Speranta, alături de partenerii: LICEUL TEHNOLOGIC „ROMULUS PARASCHIVOIU” LOVRIN, SCOALA GIMNAZIALA TEREMIA MARE, LICEUL TEHNOLOGIC „VALERIU BRANISTE” MUN.LUGOJ va propun sa consultați Ghidul părinților care urmează sa plece la munca in strainatate:

 

DOWNLOADGHIDUL PARINTELUI

Check Also

SMART COMMUNITY – lansare proiect

Fundația de Abilitare Speranța, alături de partenerii săi de la  LICEUL TEHNOLOGIC ”ROMULUS PARASCHIVOIU” LOVRIN, ...