Acasa / Blog / ÎMPREUNĂ PE PIAȚA MUNCII – Proiect de integrare socio-profesională

ÎMPREUNĂ PE PIAȚA MUNCII – Proiect de integrare socio-profesională

ÎMPREUNĂ PE PIAȚA MUNCII – Proiect de integrare socio-profesională prin servicii de consiliere și informare pe piața muncii pentru adulți cu dizabilități

Un nou proiect lansat de Fundația de Abilitare Speranța, prin serviciul UnLoc. Proiectul este finanțat parțial de către Fundația United Way România și are ca scop aducerea la aceeași masă a angajatorilor cu persoanele cu dizabilități care deja sunt active pe piața muncii. În cadrul întâlnirii vom discuta despre integrarea celor cu dizabilități pe piața muncii și avantajele pe care această integrare le aduce lor, prin transformarea din recipienți pasivi de prestații sociale în cetățeni activi (care direcționează inclusiv 3.5% din impozitul pe venit serviciului UnLoc, care îi sprijină, la fel cum o face orice alt cetățean responsabil), angajatorilor și comunității în general. Vom discuta și despre prevederile legii 448 / 2016, care reglementează, pentru firmele cu peste 50 de angajați, fie angajarea directă, fie susținerea indirectă a acestui demers, prin colaborări cu unități protejate autorizate.

Scopul proiectului este îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități cu trecut instituțional sau în risc de instituționalizare și asigurarea participării lor în comunitate (prin formare, informare, sprijin) și pe piața muncii (calificare, sprijin în găsirea și păstrarea unui loc de muncă), cu implicarea profesioniștilor din domeniu, a angajatorilor și a comunității locale.

Proiectul sprijină și crearea unei forțe de muncă diverse pe piața muncii, prin oferirea unor servicii de sprijin angajatorilor, care să vină mai ușor în întâmpinarea nevoilor de adaptări rezonabile la locul de muncă de care unele persoane cu dizabilități ar avea nevoie. 

 

Obiectivele proiectului

O1. Informarea a 50 de rezidenți din centrele publice din jurul Timișoarei cu privire la dreptul de a trăi în comunitate și de a fi incluși pe piața muncii și facilitarea accesului la informare și consiliere pe piața muncii pentru 25 de persoane cu dizabilități și integrarea pe piața muncii a cel puțin 10 dintre ei, inclusiv prin job-shadowing. 

 

O2. Informarea a 25 de angajatori legat de avantajele recrutării persoanelor cu dizabilități și includerea a cel puțin 10 de angajatori, șefi direcți sau colegi în trainguri privind: adaptarea rezonabilă, profilul specific unui anumit tip de dizabilitate, metode de sprijin și suport, relații de muncă.

 

O3. Expunerea a min. 1000 de membrii ai comunității și 50 angajatori la problematica traiului în comunitate și a importanței accesării locurilor de munca pentru cei cu dizabilități, prin activitați de promovare și informare, campanii de constientizare, realizarea unui ghid practic privind angajarea persoanelor cu dizabilități.

 

Grupul țintă este format din:

– 50 rezidenți cu dizabilități din instituțiile din jurul Timișoarei;

– 25 tineri și adulți cu dizabilități din Timișoara;

– 10 de mentori;

– 10 de angajatori din Timișoara.

 

Activitățile ce vor fi derulate pe perioada implementării proiectului sunt:

A1. Activități de informare cu privire la dreptul de a trăi în comunitate și de a fi incluși pe piața muncii.

A1.1 Realizarea acorduri de colaborare cu instituții publice și private relevante pentru implementarea proiectului.

A1.2 Licențierea unui serviciu de informare și consiliere pe piața muncii.

A1.3 Informarea beneficiarilor: minim două vizite în fiecare din instituțiile publice de protecție a adulților cu dizabilități și informarea acestora. 

A1.4 Identificarea a 25 de beneficiari care vor beneficia de serviciul recent licentiat (minim două traininguri și un workshop cu câte 10 participanți) privind modalități de integrare pe piața muncii, găsirea unui loc de muncă, scrierea unui CV, prezentarea la un interviu, relația cu colegii).

A1.5 Selecția a 10 de adulți cu dizabilități din Timișoara sprijiniți individual în găsirea și păstrarea unui loc de munca (pregatire pentru interviu, acompaniament în perioada de acomodare, facilitarea dezvoltării de relații cu colegii, medierea unor eventualele neînțelegeri).

A1.6 Încheierea de parteneriate cu minim doi furnizori de formare profesională și cu minim 15 angajatori dispusi să angajeze persoane cu dizabilități, să primeasca beneficiarii în practică sau ucenicie și /sau care să implementeze programul de job shadowing. 

A1.7 Dezvoltarea și implementarea unui program mentorat/voluntariat.

 

A2. Informarea angajatorilor privind avantajele recrutării persoanelor cu dizabilități și formarea acestora privind integrarea pe piața muncii a persoanelor adulte cu dizabilități.

A 2.1 Dezvoltarea de materiale informative pentru angajatori.

A2.2 Minim 1 eveniment de conștientizare realizate împreuna cu instituțiile cu care se semnează acorduri.

A2.3 Informarea angajatorilor: o sesiune cu min 10 angajatori (informare și dezbatere cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilități). 

A 2.4 Realizarea a minim o sesiune de training cu 10 participanți angajatori, șefi direcți sau colegi în vederea familiarizării acestora cu caracteristicile grupului țintă și care sunt metodele de sprijin și integrare la locul de muncă.

 

A3. Informarea membrilor comunității cu privire la la problematica traiului în comunitate și a importanței accesării locurilor de munca pentru persoanele cu dizabilități.

A3.1 Realizarea a cinci clipuri video cu mărturii ale beneficiarilor. 

A 3.2 Derularea unei campanii de conștientizare on line. 

Check Also

Incluziune sustenabilă: o comunitate mai bună pentru toți

Fundația de Abilitare Speranța va implementa, în anul 2024, proiectul “Incluziune sustenabiă: o comunitate mai ...