Acasa / Educație incluzivă / E lege: educatia este un drept al tuturor copiilor

E lege: educatia este un drept al tuturor copiilor

Proiectul este realizat ȋn parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice București și este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România – Componenta 2 Justiţie Socială / Sub-componenta 2.2 Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii (număr de referinţă RO2013_C2.2_07), ȋn valoare de 74950 euro.

Scopul proiectului, cu un impact naţional, este să evalueze stadiul actual al includerii copiilor cu dizabilităţi ȋn sistemul de ȋnvăţământ, să identifice barierele privind punerea ȋn practică a Art. 24 din Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, să ofere modele de bune practici de tip incluziv prin Clasa de diversitate și să producă schimbări de percepţie și atitudini referitor la copiii cu dizabilităţi prin valorificarea expertizei Fundaţiei de Abilitare “Speranţa” și a Institului de Politici Publice.

Deși legislaţia din România asigură dreptul la educaţie al tuturor copiilor, ȋn fapt, foarte puţini copii cu dizabilităţi urmează cursurile unei școli obișnuite, ei fiind ȋn continuare etichetaţi, marginalizaţi, discriminaţi, segregaţi. Ca urmare a derulării activităţilor proiectului, pe parcursul celor 12 luni de implementare, vom realiza următoarele:

  • un raport de monitorizare cuprinzând barierele și lacunele legislative cu privire la aplicarea Art. 24 din Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi;
  • pilotarea unui  număr de 10 servicii de tip “Clasa de diversitate” ȋn școli obișnuite din 4 regiuni ale României;
  • influenţarea factorilor decizionali pentru armonizarea legislaţiei ȋn domeniu și punerea efectivă ȋn  practică a Art. 24 din Convenţie.

Poster Educatia inclusiva drept al copiilor cu  disabilitati

Check Also

De la deșeu la resursă: inovare socială și sustenabilitate de mediu

Fundația de Abilitare Speranța va implementa, în anul 2024, proiectul “De la deșeu la resursă”, ...